Абвешчаны шорт-ліст штогадовай Прэміі Кангрэса за найлепшую навуковую публікацыю

2014-08-29

На дадзены момант Экспертная рада абвесціла намінантаў па гісторыі і гуманітарных навуках:

Гісторыя. Манаграфіі

Алесь Белы. Хроніка Белай Русі: Імагалогія Беларусі ХІІ—ХVIII ст. — Смаленск: Інбелкульт, 2013.

Гардзіенка Наталля, Юрэвіч Лявон. Рада БНР (1947—1970). Падзеі. Дакументы. Асобы. — Мінск: Кнігазбор, 2013.

Аляксандр Гужалоўскі. Чырвоны аловак. Нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР. 1919–1941 гг. – Мінск, 2012.

Юры Лаўрык. Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст. Мн.: Тэхналогія, 2012.

Андрэй Янушкевіч. Ливонская война 1558—1570 гг. и Великое княжество Литовское. Мн.: Медисонт, 2013.

Гісторыя. Артыкулы.

Васіль Варонін. Княжанне Альгерда ў Віцебску // Беларускі гістарычны часопіс. 2013, № 7. С. 4—14.

Алег Ліцкевіч. Гародня і Гарадзенскі рэгіён ў другой палове ХІІІ – XIV ст.: назва і межы // Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гародні. XV—XX ст. Гродна, 2013. С. 10—59.

Аляксандр Пашкевіч. Нацыянальныя працэсы ў Палескім ваяводстве ў 1920-я гг. праз прызму вынікаў выбарчых кампаній у польскі парламент // Arche. 2013. № 4. С. 99—210.

Скеп’ян Настасся. Соф’я Слуцкая: праваслаўная святая каталіцкага веравызнання // Да сваёй гісторыі: Сярэднявечча і Ранні Новы час. Смаленск, 2013. С. 72-85.

Андрэй Ціхаміраў. Жаночыя вобразы ў «заходнерускай» нарацыі // Homo Historicus 2012. Гадавік антрапалагічнай гісторыі, пад рэд. А. Смаленчука, Вільня: ЕГУ, 2012, с. 69-88.

Гуманітарныя навукі. Манаграфіі.

Максім Жбанкоў. No Style. Белкульт между Вудстоком и «Дажынкамі». — Вильнюс: ЕГУ, 2013.

Уладзімір Кароткі. Беларуская літаратура і гісторыя. – Мн.: БДУ, 2013.

Вольга Лабачэўская. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации. – Минск : Беларус. навука, 2013.

Уладзімір Лобач. Міф. Прастора. Чалавек: беларускі традыцыйны ландшафт у семіятычнай перспектыве. — Мн.: Тэхналогія, 2013.

Людміла Ляўшун. Рэлігійнае пісьменства кірылічнай традыцыі XI–XV стст.  — Мінск : Беларус. навука, 2013.

Юры Пацюпа. Анонс: квадрат тэкстаў. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2013.

Гуманітарныя навукі. Артыкулы.

Андрэй Горных. Капитализм и тревога // Топос № 1, 2013, 12-30.

Юлія Марцінавічэне. Трансформация идеи политического участия: Руссо, Рансьер, Лакло // Топос № 2, 2013, 73-91

Святлана Паляшчук. Photographers Talk: Online Discussion Forums in Belarus. In R. Miller, J. Carson, & T. Wilkie (Eds.), The Reflexive Photographer (pp. 170–201). Edinburgh: Museumsetc.

Аляксандр Пяршай. Феминистская языковая реформа как ресурс беларуского национализма: частный случай “феминизации беларуского языка”// Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. №1 (2013). C. 303-327.

Святлана Скамарохава. Belarusian Literary Landscape and Translation Waves. In: Saldanha, Gabriela & Angela Kershaw (eds.) Literary Landscapes and the Reception of Translation. Special issue of Translation Studies, 2013, 6 (2), 110 -121.

Шорт-ліст па сацыяльна-палітычных навуках будзе абвешчаны ў пачатку верасня.

Урачыстае наданне прэміі адбудзецца падчас Чацвёртага Міжнародныга Кангрэса даследчыкаў Беларусі.

 

Паводле icbs.palityka.org

Каментары да навіны: